🎓 Co to jest "question tag" i jak go używać? - Odrabiamy.pl

Język angielski
 -  szkoła podstawowa

Język angielski
 -  szkoła podstawowa

Co to jest "question tag" i jak go używać?

Łukasz
5
odpowiedział na to pytanie
"Question tag" to po polsku pytanie rozłączne. Pytań rozłącznych używamy, żeby potwierdzić jakąś informację. Używamy w nich: czasowników w formie twierdzącej w zdaniach przeczących (np. He isn't swimming, is he?); czasowników w formie przeczącej w zdaniach twierdzących (np. He's swimming, isn't he?); takich samych operatorów, jakie występują w danym zdaniu (np. He swam in the sea, didn't he?); odmiany czasownika "do/did", kiedy nie ma w zdaniu żadnego operatora (np. She goes swimming every day, doesn't she?) oraz czasownika modalnego, kiedy jest on częścią zdania (np. She can swim, can't she?).
Matematyka
1i 1/3+2i 3/4
około 5 godzin temu
Wideolekcja
content
27 marca 2019
Matematyka
1 i7/8 + 2i1/4
około 6 godzin temu
Matematyka
2 1/6 - 1 3/4
około 6 godzin temu
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019