🎓 Co oznacza idiom "a basket case"? - Odrabiamy.pl

Język angielski
 -  liceum

Co oznacza idiom "a basket case"?

Agnieszka
74423
Polub to zadanie

Polskie znaczenie idiomu "a basket case" to:

Wideolekcja
content
22 marca 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Historia

Odwołując się do tekstów 1. i 2., oceń, czy wojny krzyżowe według średniowiecznych standardów opracowanych przez św. Augustyna i św. Tomasza możemy uznać za sprawiedliwe i jak wygląda ich ocena w świetle poglądów Pawła Włodkowica?

1. Fragment mowy papieża Urbana II na soborze w Clermont w 1095 r.
[...] synowie Boży, obiecaliście energiczniej niż zwykle podtrzymywać w waszym środowisku należny pokój, a jeszcze sumienniej przestrzegać praw Kościoła [...]. Wszak jest koniecznością, abyście niezwłocznie podążyli z pomocą waszym braciom zamieszkującym na Wschodzie [...]. Na nich zwalili się bowiem [...] Turcy i Arabowie, którzy dotarli aż do Morza Śródziemnego [...]. Dlatego zwracam się z pokorną prośbą, nie ja, lecz Pan, abyście wy, głosiciele Chrystusowi, częściej nakłaniali wszystkich, do jakiego by kto nie należał stanu, zarówno pieszych, jak i konnych, tak biednych, jak i bogatych, aby oni w porę pomogli wschodnim chrześcijanom i wypędzili z granic chrześcijańskiego świata ludzi tego niecnego rodzaju. [...] Wszak to nakazuje Chrystus. Wszystkim idącym tam, w wypadku ich zgonu na lądzie czy na morzu lub w boju z poganami, od tej chwili odpuszczone będą grzechy. To przyrzeczenie idącym daję ja jako upoważniony przez Boga. [...] Niech wystąpią przeciw niewiernym do boju, który [...] powinien przynieść w obfitości łupów, ci, którzy od dawna przywykli nadużywać praw prywatnej wojny przeciw swoim współwyznawcom. Niech się obecnie staną rycerzami ci, którzy przedtem byli rozbójnikami. Niech obecnie prowadzą sprawiedliwą walkę z barbarzyńcami [...]. Kto tu nieszczęśliwy i biedny, tam będzie bogaty, kto tu przeciwnikiem Boga, tam będzie Jemu przyjacielem. Niech zatem idący [do Ziemi Św.] nie zwlekają, [...] T. Maresz, K. Juszczyk, Historia w źródłach, Toruń 2004, s. 93–94.

2. Fragment anonimowej relacji o zdobyciu Jerozolimy w 1099 r.
[...] stanęliśmy pod Jerozolimą we wtorek d. 6 czerwca [...] W środę i czwartek [13 i 14 lipca] nocą i dniem przypuszczamy ze wszystkich stron niezwykły szturm do miasta. Biskupi i kapłani ogłosili w kazaniach i upomnieli wszystkich, aby przed wtargnięciem do miasta odprawić procesję dookoła Jerozolimy [...] czynić jałmużnę i pościć. [...] jeden z naszych rycerzy, [...] wdarł się na mury miasta. [...] obrońcy zaczęli uciekać [...] a nasi następując, ścigali ich i mordowali aż do świątyni Salomona; tu była taka rzeź, że nasi po kostki brodzili w ich krwi. [...] Na dachu zaś świątyni Salomona zebrała się wielka gromada pogan płci obojga, którym Tankred i Gaston z Beast dali swoje chorągwie [aby ich uchronić przed rzezią]. [Wojska nasze] wkrótce rozbiegły się po całym mieście, zabierając złoto i srebro, konie i muły, zajmując domy [...]. Nazajutrz rano wdarli się nasi żołnierze potajemnie na dach świątyni [Salomona] i napadli na Saracenów, mężczyzn i kobiety, ścinając ich gołymi mieczami; niektórzy z nich rzucali się z [dachu] świątyni. Wiek V–XV w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. Lenard, Warszawa 1997, s. 152–154.

około 6 godzin temu
Wideolekcja
content
29 marca 2019
EDB

Wymień rodzaje wad postawy.

około 7 godzin temu