Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Historia

Zaznacz prawidłowe odpowiedzi.

Proces dekolonizacji:

1) To wyzwalanie narodów spod zależności kolonialnej i tworzenie niepodległych państw;
2) Zapoczątkowany został po I wojnie światowej;
3) Nie dotyczy wyzwalania się państw w Afryce;
4) Zapoczątkowany został przez podpisanie Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych;
5) Wspierany był przez Ligę Narodów a następnie Organizację Narodów Zjednoczonych

Odpowiedź nauczyciela