🎓 Zapoznaj się z tekstem źródłowym, a następnie wykonaj polecenia. Do Naczelnego Dowódcy Wojsk Polskich JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO Stan przejściowy podziału zwierzchniej władzy państwowej, ustanowiony odezwą z dnia 11 listopada 1918 r., nie może trwać bez szkody dla powstającego Państwa Polskiego. Władza ta winna być jednolita. Wobec tego, kierując się dobrem Ojczyzny, postanawiamy [...] [nasz ośrodek władzy] rozwiązać, a od tej chwili obowiązki nasze i odpowiedzialność względem narodu polskiego w Twoje ręce, Panie Naczelny Dowódco, składamy do przekazania Rządowi Polskiemu. Warszawa, dnia 14 listopada 1918 r. Aleksander Kakowski Zdzisław Lubomirski Józef Ostrowski Źródło: Archiwum Akt Nowych, Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa, sygn. 1, [w:] aan.gov.pl [dostęp: 22.11.2017]. c) Wyjaśnij, do czego niniejszym aktem został zobowiązany Józef Piłsudski. - Odrabiamy.pl

Historia
 -  szkoła podstawowa

Zapoznaj się z tekstem źródłowym, a następnie wykonaj polecenia.
Do Naczelnego Dowódcy Wojsk Polskich JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
Stan przejściowy podziału

...

Aleksandra
1591
Polub to zadanie

Józef Piłsudski został zobowiązany do:

- sprawowania pełnej władzy

Geografia

Co to jest cieśnina?

około 6 godzin temu
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Historia

Rafael Santi - dzieła

około 9 godzin temu
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Język angielski

Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny
i gramatycznie poprawny tekst. Zakreśl jedną z liter: A, B, C albo D.

RED DIDN’T ALWAYS MEAN STOP!
In the world of signals, it’s an undisputed fact that red means stop. From red traffic lights to
the stop sign itself, the colour red 7.1. _____ the drivers’ attention and sends them a message
to hit the brakes. But you probably don’t know that the stop sign has only been red for about
seventy years. The first one erected in Detroit in 1915 was white, with the word STOP in black
letters. 7.2. _____ 1954 that the sign became red with white letters.
In the early 20th century, stop signs weren’t any specific colour or shape, which confused
drivers. In 1922, the American Association of State Highway Officials (AASHO) decided on
standardisation and introduced the sign’s octagonal shape. This unique eight-sided shape was
chosen 7.3. _____ drivers who saw the back of the sign were aware that oncoming drivers had
a stop sign. The shape could also be identified easily at night, since the original signs were not
reflective.
At the same time, the AASHO also considered making stop signs red, but, back then, there
was no red dye that wouldn’t 7.4. _____ over time. They were yellow for the following thirty
years. In 1954, sign makers began using special porcelain enamel and achieving a long-lasting
red colour was no longer a problem.
adapted from www.rd.com

7.1.
A. pays
B. gives
C. pushes
D. draws

7.2. 
A. No wonder it was
B. It wasn’t back in
C. It wasn’t until
D. No later than in

7.3. 
A. in case
B. so that
C. in order to
D. such as

7.4. 
A. fade
B. pass
C. leave
D. decline

około 11 godzin temu