Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Zapisz w tabeli nazwy najważniejszych aktów prawnych, które wywarły wpływ na kształt ustroju państwa polskiego, następnie wymień najważniejsze cechydanej formy rządów
Etap Akt prawny Cechy ustroju państwa
1919–1921
1921–1926
1926–1939

Odpowiedź nauczyciela