Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Za wydarzenie, które otwiera okres Wielkiej Smuty, uznaje się:

A. śmierć Iwana IV Groźnego
B. upadek rządów Borysa Godunowa
C. utworzenie patriarchatu w Moskwie
D. wygaśnięcie dynastii Rurykowiczów

Odpowiedź nauczyciela