🎓 Wypisz sześciu bohaterów greckich. - Odrabiamy.pl

Historia
 -  liceum

Wypisz sześciu bohaterów greckich.

Marlena
26860
Polub to zadanie

Przykładowi greccy bohaterowie:

  • Miltiades, 
  • Leonidas, 
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Historia

. Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz na pytania

Panowanie Kazimierza Wielkiego w świetle „Kroniki” Janka z Czarnkowa

Ten król ponad wszystkich książąt polskich dzielnie rządził Rzecząpospolitą, albowiem jak i drugi Salomon wyniósł dzieła swoje, budując miasta, domy i grody. Przede wszystkim zamek krakowski ozdobił przedziwnymi budynkami, wieżami, rzeźbami, malowidłami i dachami na podziw wspaniałymi. Naprzeciw zaś zamku krakowskiego, za Wisłą, około kościoła, który się nazywa Skałka, wybudował miasto, które od imienia swego nazwał Kazimierzem. Wybudował też wiele innych miast, jak Wieliczkę, Skawinę i Lanckoronę, zamek Olkusz, Będzin i Lelów, miasto Czorsztyn wraz z zamkiem, zamki w Niepołomicach, Ojcowie i Krzepicach, w ziemi sandomierskiej zamek i samo miasto Sandomierz, Wiślicę, Szydłów, Radom, Opoczno, Wąwolnicę, miasto Lublin, miasto i zamek Sieciechów, Solec, zamki w Zawichoście i Nowym Mieście Korczynie; w Wielkopolsce zaś miasta Kalisz, Pyzdry, Stawiszyn, zamek i miasto Konin, zamki w Nakle, Wieluniu, Międzyrzeczu i Ostrzeszowie, miasto Wieluń, zamek Bolesławiec; w ziemi kujawskiej Kruszwicę, Złotoryję, Przedecz i Bydgoszcz; w ziemi sieradzkiej silny gród w Piotrkowie, miasto i zamek w Inowłodziu; na Mazowszu miasto Płock, a zamek tamtejszy, który był jednym murem obwiedziony, drugim jeszcze opasał; w ziemi ruskiej miasto Lamburgę, czyli Lwów i dwa jego zamki, zamek Przemyśl, zamek i miasto Sanok, miasto Krosno i zamki w Lubaczowie, Trembowli, Haliczu i Tustaniu. Wszystkie te miasta i zamki opatrzył bardzo silnymi murami, budowlami i wieżami wyniosłymi, głębokimi fosami i innymi fortyfikacjami na ozdobę Królestwa, a ku bezpieczeństwu i schronieniu narodu polskiego. Za panowania bowiem tego króla powstało w lasach, gajach i na karczowiskach drugie tyle miast i wsi, ile przedtem było w Królestwie Polskim.
Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 10: Powstawanie państw scentralizowanych i rozwój dążeń narodowych w XIII-XV w. Opracowała Zofia Dąbrowska, Warszawa 1959, nr 10, str. 42 i n.

A. Jakie popularne powiedzenie dotyczące Kazimierza Wielkiego ilustruje cytowany fragment "Kroniki" Janka z Czarnkowa?
B. Oceń znaczenie inwestycji przedstawionych w źródle dla Polski.
C. Odszukaj na mapie miejscowości wymienione przez Janka z Czarnkowa i oceń, czy inwestycje Kazimierza Wielkiego miały określony plan.

około 6 godzin temu