🎓 Wypisz postanowienia Wielkiej Karty Swobód: - Odrabiamy.pl

Historia
 -  liceum

Wypisz postanowienia Wielkiej Karty Swobód:

Aleksandra
1643
Polub to zadanie

Postanowienia Wielkiej Karty Swobód:

- zagwarantowanie swobód Kościoła

- uzależnienie nakładania podatków - zwłaszcza tarczowego - od zgody ogólnej rady królewskiej (zgromadzenie głównych wasali królewskich)

- wprowadzenie

Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Historia

Czym był stosunek lenny?

około 5 godzin temu
Wideolekcja
content
22 marca 2019