Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Wymień zakazy które obowiązywały chłopów, jako poddanych.

Odpowiedź nauczyciela