Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Historia

Wymień trzy wydarzenia związane z wojną obronną Polski w 1939 r.

Odpowiedź nauczyciela