🎓 Wymień trzy najważniejsze przyczyny Wiosny Ludów (1848 r.) - Odrabiamy.pl

Historia
 -  szkoła podstawowa

Historia
 -  szkoła podstawowa

Wymień trzy najważniejsze przyczyny Wiosny Ludów (1848 r.)

Łukasz
5
odpowiedział na to pytanie
  1. Niezadowolenie społeczeństw europejskich z ustaleń kongresu wiedeńskiego. 
  2. Odradzanie się dążeń niepodległościowych i ożywienie ruchu narodowowyzwoleńczego w Europie (tendencje zjednoczeniowe w Niemczech i we Włoszech).
  3. Postulaty reform społecznych - wolność prasy i zgromadzeń oraz wprowadzenie powszechnego prawa wyborczego.
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
content
28 marca 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019