🎓 Wymień trzy najistotniejsze zmiany w organizacji wojska na które wpłynęło wprowadzenie powszechnego obowiązku służby wojskowej. Uzasadnij każdy z trzech punktów. - Odrabiamy.pl

Historia
 -  liceum

Wymień trzy najistotniejsze zmiany w organizacji wojska na które wpłynęło wprowadzenie powszechnego obowiązku służby wojskowej. Uzasadnij każdy z trzech punktów.

Cezary
1412
Polub to zadanie
  • Zwiększenie liczebności - Gdy pod broń powoływani są nie tylko żołnierze zawodowi, ale również cywilni to armie uzyskują znacznie większe rozmiary. 
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Historia

Lokacja to...

około 15 godzin temu