Wymień tezy Marcia Lutra. - Odrabiamy.pl

Historia
 -  gimnazjum

Historia
 -  gimnazjum

Wymień tezy Marcia Lutra.

Marlena
7290
odpowiedziała na to pytanie

Główne tezy głoszone przez Marcina Lutra:

- Zbawienie uzależnione jest od wiary i łaski Boga.

- Tylko Pismo Święte jest źródłem poznania Boga.

- Ograniczenie liczby sakramentów do chrztu i komunii świętej, udzielanej pod dwiema postaciami (chleba i wina).

- Odrzucenie kultu świętych i Matki Boskiej.

- Zniesienie celibatów duchownych oraz odebranie majątków ziemskich Kościołowi.

Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019