Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Wymień tereny i akweny, na których była toczona wojna krymska.

Odpowiedź nauczyciela