Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Wymień państwa, które zostały zaatakowane przez III Rzeszę w 1940 r.

Odpowiedź nauczyciela