🎓 Wymień najważniejsze wydarzenia z okresu panowania pierwszych Piastów i ich wpływ na losy polski i Polaków. - Odrabiamy.pl

Historia
 -  szkoła podstawowa

Wymień najważniejsze wydarzenia z okresu panowania pierwszych Piastów i ich wpływ na losy polski i Polaków. 

Cezary
1442
Polub to zadanie

Najważniejsze wydarzenia z okresu panowania pierwszych Piastów i ich wpływ na losy polski i Polaków:

  • Chrzest Polski - wprowadzenie Polski do zachodniego kręgu kultury, chrystianizacja Polski, usuwanie pogańskich kultów.
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Historia

Czym był stosunek lenny?

około 7 godzin temu
Wideolekcja
content
26 marca 2019