Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaHistoria

Wymień elementy wspólne ustrojów Rzeczpospolita Obojga Narodów i republiki europejskiej w dobie nowożytnej.

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Cezary

Cezary

Historia