Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaHistoria

Wymień cechy monarchii patrymonialnej (możesz wypisać je od myślników) i udowodnij na przykładzie konkretnych faktów (2), że w państwie  wczesnopiastowskim również obowiązywał ten ustrój.  

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Cezary

Cezary

Historia