Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Historia

Wymień 4 argumenty, dlaczego przeprowadzono Plan Barbarossa.

Odpowiedź nauczyciela