Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Historia

Wymień 2 miejsca gdzie doszło do walk wojsk polskich z wojskami sowieckimi

Odpowiedź nauczyciela