Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaHistoria

Wyjaśnij jaką rolę odegrali hetmani w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Aleksandra

Aleksandra

Historia