Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Historia

Wybierz z listy państwa, które wraz z Polską przyłączyły się do Unii Europejskiej w 2004 roku.

Litwa
Słowenia
Węgry
Austria
Portugalia
Grecja
Szwecja
Malta
Czechy
Finlandia
Belgia
Serbia
Włochy
Estonia
Słowacja
Norwegia
Łotwa
Francja
Niemcy
Hiszpania
Cypr

Odpowiedź nauczyciela