Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Wskaż urzędnika rzymskiego, który był nietykalny i miał prawo weta wobec każdej decyzji uznanej za niekorzystną dla plebejuszy: a. pretor b. trybun ludowy c. konsul d. dyktator

Odpowiedź nauczyciela