Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Wskaż nazwę urzędnika rzymskiego, który był powoływany w sytuacjach nadzwyczajnych na okres 6 miesięcy: a. konsul b. dyktator c. cenzor d. pretor

Odpowiedź nauczyciela