Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaHistoria

Wskaż łacińskie określenie odnoszące się do zakazanego w okresie istnienia Rzeczpospolitej Obojga Narodów sposobu wyboru króla.
A. electio viritim
B. vivente rege
C. nihil novi
D. neminem captivabimus

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Aleksandra

Aleksandra

Historia