Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Wskaż dwa państwa podbite przez Aleksandra Wielkiego.

Odpowiedź nauczyciela