Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Wskaż, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe: a) Filip II Macedoński podporządkował Macedonii państwa greckie.  b) Bitwa nad Granikiem (334 r. p.n.e.) zakończyła się klęską wojsk Aleksandra Wielkiego.  c) Największym sukcesem Aleksandra Wielkiego był podbój Indii. d) Po śmierci Aleksandra Wielkiego jego imperium zostało podzielone na kilka państw. 

Odpowiedź nauczyciela