Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Historia

Wskaż cechy osiadłego trybu życia.

1) Głównym zajęciem było łowiectwo i zbieractwo;
2) Bardziej złożone narzędzia, obrabiane przez pierwszych rzemieślników, gładzenie kamienia;
3) Mieszkanie w nietrwałych szałasach lub przypadkowo w jaskiniach;
4) Główne zajęcie to rolnictwo i hodowla zwierząt;


Odpowiedź nauczyciela