Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Wskaż bitwę, w której wojskami perskimi dowodził osobiście Dariusz III a) bitwa pod Issos,  b) bitwa pod Gaugamelą, c) bitwa nad Granikiem.

Odpowiedź nauczyciela