Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Wojskami rosyjskimi podczas wojny w 1812 r. dowodził Michał Kutuzow. Prawda/ Fałsz

Odpowiedź nauczyciela