Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

W starożytnej Grecji Sparta słynęła z najlepszych:

A. Żeglarzy.
B. Wojowników.
C. Artystów.
D. Mówców.

Odpowiedź nauczyciela