W którym wieku miały miejsce wojny grecko-perskie? - Odrabiamy.pl

Historia
 -  szkoła podstawowa

Historia
 -  szkoła podstawowa

W którym wieku miały miejsce wojny grecko-perskie?

Łukasz
odpowiedział na to pytanie

Wojny grecko-perskie toczono w latach: 499 - 448 p.n.e., a więc w V wieku p.n.e.

Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
28 marca 2019