Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

W jaki sposób były napędzane triery?

Odpowiedź nauczyciela