🎓 W czasie drugiej wojny czeczeńskiej wojska rosyjskie dopuściły się zbrodni na ludności cywilnej P-F ? - Odrabiamy.pl

Historia
 -  szkoła podstawowa

Historia
 -  szkoła podstawowa

W czasie drugiej wojny czeczeńskiej wojska rosyjskie dopuściły się zbrodni na ludności cywilnej P-F ?

Paulina
94258
odpowiedziała na to pytanie

Prawda, Rosjanie zabijali ludność Czeczenii. 

Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Język angielski

Zadanie 2. Uzupełnij zdania tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego, wykorzystując podany wyraz. Nie zmieniaj formy podanego wyrazu. Możesz użyć max. 6 wyrazów.

1. There was no one at school yesterday. (WASN’T)
There ………………………………………………………. at school yesterday.
2. They moved to Warsaw in 2009 and they still live there. (SINCE)
They ………………………………………………………. 2009.
3. Whose bag is it? (DOES)
Who ………………………………………………………. to?
4. This corridor is not wide enough. (NARROW)
This corridor ………………………………………………………. .
5. It is not a good idea to go there alone. (NOT)
You ………………………………………………………. alone.
6. Kids must not enter the building alone. (ARE)
Kids ………………………………………………………. the building alone.
7. We lived in the USA last year. I don’t live there now. (USED)
We ………………………………………………………. the USA.
8. You can unload the dishwasher but it is not necessary. (TO)
You ………………………………………………………. the dishwasher.
9. This computer is $85. The one we saw yesterday was $65. (EXPENSIVE)
This computer ………………………………………………………. we saw yesterday.
10. If it doesn’t rain, we will go out. (UNLESS)
We ………………………………………………………. .

około 14 godzin temu
Wideolekcja
content
29 marca 2019