Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Historia

Uzupełnij tekst, wybierając prawidłową odpowiedź z listy.

Palestyna znalazła się pod panowaniem rzymskim w I w. n. e./I w. p. n. e. Z czasem stała się ona całkowicie zależną kolonią/prowincją. Wielu Żydów wierzyło w nadejście apostoła/mesjasza, który pomoże im wyzwolić Izrael. Jezus Chrystus urodził się w czasie, gdy królem żydowskim był Herod Wielki/Oktawian August. Wielu Żydów uznało go za wybawiciela, najbliżsi uczniowie głoszący jego nauki zostali nazwami apostołami/faryzeuszami.

Odpowiedź nauczyciela