Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Uzupełnij tekst:
Religia ogłoszona przez Mahometa to................................. Zakłada ona istnienie jednego boga................................... Muzułmanie odmawiają modlitwę ............................razy dziennie z twarzą zwróconą w stronę............................... Ponadto raz w roku odbywają..........................czyli miesięczny post. Jednym z obowiązków muzułmanina jest ...................... czyli szerzenie wiary i udział w wojnie z niewiernymi. Naukę o Bogu i zasadach postępowania czerpią ze świętej księgi nazwanej................

Odpowiedź nauczyciela