🎓 Ułóż wydarzenia w kolejności chronologicznej. 1. Babilończycy zdobyli Jerozolimę i zniszczyli świątynię Salomona. 2. Po powrocie z tzw. niewoli babilońskiej Żydzi odbudowali świątynię jerozolimską. 3. Król Salomon wybudował w Jerozolimie świątynię. 4. Kilkanaście tysięcy Żydów trafiło do tzw. niewoli babilońskiej, w której spędziło kilkadziesiąt lat. 5. Babilonię podbili Persowie. Ich król pozwolił Żydom wrócić do Palestyny. 6. Izraelici utworzyli w Palestynie królestwo Izraela. 7. Plemię Abrahama wyruszyło z Mezopotamii do Ziemi Obiecanej. 8. Po śmierci Salomona Izrael podzielił się na dwa królestwa. Jednym z nich była Juda. ​ - Odrabiamy.pl

Historia
 -  liceum

Ułóż wydarzenia w kolejności chronologicznej.

1. Babilończycy zdobyli Jerozolimę i zniszczyli świątynię Salomona.
2. Po powrocie z tzw. niewoli

...

Cezary
191
Polub to zadanie

Właściwa kolejność to:

7. Plemię Abrahama wyruszyło z Mezopotamii do Ziemi Obiecanej. -> 6. Izraelici utworzyli w Palestynie królestwo Izraela.

Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Biologia

Przedstaw funkcje śliny.

około 9 godzin temu
Biologia

Wypisz funkcje cukrów

około 9 godzin temu
Wideolekcja
content
29 marca 2019