Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny rozpoczyna erę muzułmańską - jaki był to rok?

Odpowiedź nauczyciela