🎓 System rządów Stalina. - Odrabiamy.pl

Historia
 -  liceum

System rządów Stalina.

Marlena
34912
Polub to zadanie
  • Przejmując władzę, Stalin dążył do przekształcenia ZSRS w światową potęgę gospodarczą i militarną dzięki uprzemysłowieniu. 
  • Zakończył NEP, zlikwidował prywatne przedsiębiorstwa i rozpoczął przymusową kolektywizację rolnictwa połączoną z akcją rozkułaczania wsi (1929 r.). Jej skutkiem był wielki głód, zwłaszcza na Ukrainie. Liczbę ofiar kolektywizacji i głodu w ZSRS szacuje się na 10 - 15 mln ludzi.
  • Obowiązkowe dostawy zboża z kołchozów umożliwiły rozbudowę przemysłu, głównie ciężkiego i zbrojeniowego.
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Geografia

Ile jest kontynentów?

około 11 godzin temu
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Historia
System rządów Stalina.
17 października 2019