Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Historia

Śpieszmy donieść, że dobiegł końca bój z .................. o Galicję. Po zdobyciu ................. w maju ..............r. Naczelnik............... poprowadził ofensywę zakończoną wyparciem wrogich wojsk ze spornego terenu. Humory polskie psują jednak postępy.................. , wciąż prącej na Zachód. Na początku ........r. komuniści zdobyli............. oraz ............. , a w lutym doszło do starć z wojskami polskimi. Nasza armia odebrała wrogowi zajęte miasta. W chwili tryumfu Naczelnik podjął jednak decyzję o ............... ofensywy. Za większe zagrożenie uznał bowiem białych generałów rosyjskich niż ......................

Odpowiedź nauczyciela