Skutki traktatu Verdun. - Odrabiamy.pl

Historia
 -  szkoła podstawowa

Historia
 -  szkoła podstawowa

Skutki traktatu Verdun.

Marlena
7290
odpowiedziała na to pytanie

Traktat z Verdun (843 r.) wprowadzający podział państwa Karolingów - odzwierciedlał zróżnicowanie etniczne i językowe jego poszczególnych obszarów. Na terenach zachodnich, które weszły w skład monarchii Karola Łysego - przeważała ludność romańska. Położone na wschodzie państwo Ludwika Niemieckiego zamieszkiwały przede wszystkim ludy germańskie, na tym obszarze uformował się język niemiecki. W Italii, rządzonej przez Lotara I, dominowała łacina, powoli przekształcająca się w język włoski. Tym samym doszło do wyodrębnienia się trzech potężnych państw.

Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019
Historia
Skutki traktatu Verdun.
17 stycznia 2019