Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Scharakteryzuj ustrój Aten i Sparty, wskaż podobieństwa i różnice.

Odpowiedź nauczyciela