Scharakteryzuj główne złożenia liberalizmu. - Odrabiamy.pl

Historia
 -  gimnazjum

Historia
 -  gimnazjum

Scharakteryzuj główne złożenia liberalizmu.

Remik
6
odpowiedział na to pytanie

Główne założenia liberalizmu:

- wolność jednostki - ówcześni myśliciele głosili, że wszyscy ludzie są z natury wolni i równi,

- krytyka absolutyzmu i feudalizmu,

- liberałowie uważali, że człowiek nie powinien być ograniczany przez państwo i społeczeństwo, a granice wolności może wyznaczać sama moralność. Domagali się likwidacji wszystkich przywilejów stanowych. Głosili potrzebę wolności gospodarczej, uważali, iż warunkiem rozwoju w gospodarce jest swoboda oparta na wolnej konkurencji oraz powszechnym prawie do własności.

Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019