Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Rzym powstał na: a. Półwyspie Bałkańskim b. Półwyspie Anatolijskim c. Półwyspie Pirenejskim d. Półwyspie Apenińskim

Odpowiedź nauczyciela