Rządy i dojście do władzy W. Gomułki - Odrabiamy.pl

Historia
 -  liceum

Historia
 -  liceum

Rządy i dojście do władzy W. Gomułki

Marlena
7288
odpowiedziała na to pytanie

Okoliczności, które doprowadziły do przejęcia władzy przez Władysława Gomułkę w 1956 roku:

  • Po wydarzeniach Czerwca' 56 w Poznaniu, w dniach od 19 do 21 X 1956 r. odbyło się VIII Plenum KC PZPR, podczas którego Władysław Gomułka został wybrany I sekretarzem KC PZPR (dzięki poparciu ugrupowania "puławian"). 
  • W tym czasie do Warszawy przybyła

    Reszta odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

    Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Fizyka
Poniżej przedstawiono diagram H–R (diagram H – R, Hertzsprunga – Russella). Na osi pionowej odłożono stosunek mocy promieniowania gwiazdy L do mocy promieniowania Słońca L∗, natomiast na osi poziomej typ widmowy gwiazdy, który zależy od temperatury gwiazdy. Ten sam typ widmowy oznacza taką samą temperaturę na powierzchni gwiazdy. Moc promieniowania, czyli ilość energii wysyłanej w jednostce czasu, zależy od temperatury i jest proporcjonalna do pola powierzchni gwiazdy. Na diagramie cyfrą 1 oznaczono położenie Słońca, cyfrą 2 – gwiazdę należącą do kategorii nadolbrzymów, a cyfrą 3 – gwiazdę typu biały karzeł. Z tego diagramu wynika, że na przykład gwiazda 2 mając taką samą temperaturę na powierzchni jak Słońce wysyła 10^6 razy więcej energii niż Słońce.
Przeanalizuj wykres H – R porównując gwiazdę 3 ze Słońcem pod względem temperatury „jej powierzchni” i promienia.
Zapisz informacje o temperaturze i promieniu (w porównaniu ze Słońcem).
1. Temperatura „powierzchni” gwiazdy 3:
....................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................
2. Promień gwiazdy 3:
....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
około 4 godzin temu
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019