Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Rozstrzygnij, czy podane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Walki niepodległościowe w Ameryce Południowej w XIX wieku doprowadziły do rozdrobnienia politycznego kontynentu.

Odpowiedź nauczyciela