Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaHistoria

Przyporządkuj ugrupowaniom "białych" i "czerwonych" właściwe informacje. 1- postulat przeprowadzenia uwłaszczenia chłopów bez odszkodowania dla właścicieli ziemskich. 2- aktywna działalność inteligencji, mieszczaństwa i ziemian. 3- uzależnienie wybuchu powstania od uzyskania pomocy państw zachodnich. 4- wywołanie powstania zbrojnego przy zaangażowaniu własnych sił. 5- postulat przeprowadzenia uwłaszczenia chłopów z odszkodowaniem dla właścicieli ziemskich. 6- rozbudowa sieci konspiracyjnej służącej zbrojnym celom

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Paula

Paula

Historia