Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaHistoria

Przyporządkuj prawa i obowiązki właściwym urzędnikom republiki rzymskiej. Posiadali prawo weta wobec decyzji urzędników.
Opiniowali projekty ustaw zgłaszane zgromadzeniom ludowym.
Ustalali listę senatorów na następną kadencję.
Przewodniczyli zgromadzeniom ludowym.
Kontrolowali wydatki państwa na cele publiczne.
Mieli decydujący wpływ na politykę zagraniczną republiki. senatorzy / trybuni ludowi / cenzorzy

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Cezary

Cezary

Historia