Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaHistoria

Przyporządkuj każdemu z podanych opisów dotyczących życia społeczeństwa polskiego w drugiej połowie XIX wieku odpowiadające im państwa zaborcze. Wybierz je spośród oznaczonych literami A-C. 1. Polakom powierzono pełnienie funkcji administracyjnych. Działały polskie instytucje samorządowe decydujące o oświacie, kulturze i opiece socjalnej.  2. Wykupywano ziemię z rąk Polaków i sprowadzano osadników z głębi państwa. Wysiedlono tysiące polskich emigrantów, którzy przybyli do pracy z innych zaborów.  A. Prusy B. Austria C. Rosja​

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Paula

Paula

Historia