Przedstaw rolę Józefa Piłsudskiego dla II Rzeczpospolitej. - Odrabiamy.pl

Historia
 -  liceum

Historia
 -  liceum

Przedstaw rolę Józefa Piłsudskiego dla II Rzeczpospolitej.

Marlena
8107
odpowiedziała na to pytanie

Józef Piłsudski odegrał olbrzymią rolę w II Rzeczpospolitej. Jeszcze przed wybuchem

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Historia
Czym była kolonia?
około 11 godzin temu
WOS
1. Podaj po trzy przykłady zdarzeń prawnych zależnych od woli człowieka oraz niezależnych od woli człowieka i wpisz je w odpowiednie kolumny tabeli.
Zdarzenia zależne od woli człowieka:
Zdarzenia niezależne od woli człowieka:
2.a lewej kolumnie tabeli scharakteryzowano gałęzie prawa wymienione w prawej kolumnie.Twoim zadaniem jest połączenie charakterystyki gałęzi prawa z lewej kolumny z odpowiednią nazwą gałęzi z prawej kolumny i wpisanie par(cyfra + litera) do pustego wiersza pod tabelą.
Charakterystyka gałęzi prawa:
1.zasady ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego państwa
2.Stosunki prawne powstające między pracownikiem a pracodawcą na tle świadczonej pracy
3.Tok działania organów administracji publicznej
4.Zasady odpowiedzialności karnej
5.Stosunki prawne o charakterze majątkowym i niektóre stosunki prawne o charakterze osobistym między równorzędnymi podmiotami
6.Stosunki prawne powstające między małżonkami
Nazwa gałęzi prawa:
A.Prawo pracy
B.Prawo państwowe(konstytucyjne)
C.Prawo rodzinne i opiekuńcze
D.Prawo cywilne
E.Prawo karne
F.Prawo administracyjne
3.Zdecyduj,które ze zdań jest prawdziwe, i otocz kółkiem stojącą przy nim literę:
A.Opis postępowania pożądanego z punktu widzenia prawa jest zawarty w normach prawa materialnego
B.Opis postępowania pożądanego z punktu widzenia prawa jest zawarty w normach prawa procesowego
4.Uzupełnij zdania,
1.Prawo..........zawiera m.in. normy o charakterze proceduralnym,które określają,w jaki sposób można dochodzić swoich praw i jakie są sposoby egzekwowania obowiązków wynikających z prawa..........
2.Prawo..........określa wzajemne prawa i obowiązki podmiotów stosunku prawnego.
3.Normy prawa..........określają,jak należy się zachować w określonych przez nie okoliczności.
4.Prawo.........określ,w jaki sposób można egzekwować przysługujące prawa.
5.Normy prawa.........zabezpieczają przestrzeganie norm prawa materialnego.
5.Napisz jak oceniasz stabilność systemu prawa w Polsce.
6.Połącz pojęcia z odpowiadającymi im definicjami i wpisz pary(cyfra + litera) do wiersza pod tabelą.
Pojęcia:
1.Stosowanie prawa
2.Przekraczanie(łamanie) prawa
3.Odpowiedzialność prawna
4.Przestrzeganie prawa
Definicja:
A.Postępowanie adresatów norm prawnych zgodnie z treścią norm
B.Rozstrzyganie indywidualnych spraw w oparciu o obowiązujące normy prawne
C.Postępowanie niezgodne z normą prawną
D.Negatywne konsekwencje dla tego,kto przekracza(łamie)prawo
około 11 godzin temu
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Historia
Czym jest judaizm?
około 12 godzin temu
Historia
Kto to Konfucjusz ?
około 12 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Historia
Czym jest antropologia ?
około 12 godzin temu
Historia
Po co nam historia ?
około 12 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Historia
Opisz faszyzm w Włoszech
około 13 godzin temu
Historia
demokracja szlachecka
około 13 godzin temu